Ogłoszenia Siedlce na NaszeSiedlce.pl > Praca > Administacja biurowa > Asystent/-ka Biura Budowy autostrady A2

Archiwalne: Asystent/-ka Biura Budowy autostrady A2

07.12.2021


POLAQUA Sp. z o.o.
W związku z prowadzonym projektem budowy autostrady A2 poszukujemy ambitnej i zaangażowanej osoby na stanowisko:

Asystent/-ka Biura Budowy
Lokalizacja: Gręzów k/Siedlec

ZADANIA:
• prowadzenie i koordynacja spraw administracyjno-gospodarczych biura;
• prowadzenie rejestru przychodzących materiałów oraz kontrola dokumentów WZ i ilości dostaw materiałów;
• kompletowanie dokumentów budowy oraz prowadzenie dokumentacji biura, w tym archiwizacja dokumentów;
• przesyłanie umów do zatwierdzenia przez dział prawny oraz kontakt z Zamawiającym/Inwestorem odnośnie akceptacji przygotowywanych umów;
• koordynacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym także tej dotyczącej procesu zawierania umów;
• zarządzanie dostawami materiałów biurowych: przygotowanie i składanie zamówień, kontakty
z dostawcami i innymi jednostkami współpracującymi;
• rejestracja i obsługa klientów i gości podczas ich wizyty w siedzibie Firmy;
• odpowiedzialność za prawidłowy przepływ informacji;
• realizacja codziennych obowiązków wyznaczanych przez przełożonego.

WYMAGANIA:
• doświadczenie na podobnym stanowisku;
• bardzo dobra znajomość pakietu Office (Excel) - warunek konieczny;
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych: centrali telefonicznej, faxu, kserokopiarki;
• znajomość zasad prowadzenia i przechowywania korespondencji biurowej oraz innych dokumentów;
• znajomość języka angielskiego;
• komunikatywność, zaangażowanie oraz dobra organizacja pracy własnej.

OFERUJEMY:
• możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz;
• atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego doświadczenia i zawodowej wiedzy;
• stabilne zatrudnienie w grupie kapitałowej posiadającej ugruntowaną pozycję w Polsce i na rynkach międzynarodowych;
• pracę w zespole specjalistów z branży.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aktualnego CV na adres: msowa@polaqua.pl

Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest POLAQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kozodawskiej, ul. Dworska 1 (05-500 Piaseczno). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo(at)polaqua.pl lub w siedzibie firmy. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
Informujemy, że:
1. dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa, spółkom kapitałowym Administratora wymienionym na stronie www.grupoacs.com mającym swoje siedziby w państwach Unii Europejskiej lub podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie odrębnych umów i zgodnie z wytycznymi Administratora;
2. jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
4. podanie przez Pana/Pani danych wrażliwych, które nie mogą być przetwarzane przez Pracodawcę do celów rekrutacyjnych (np. dane dotyczące zdrowia, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe), skutkuje usunięciem aplikacji, a zatem uniemożliwi udział w rekrutacji - Pracodawca zastrzega sobie w takim przypadku prawo do nieinformowania o tej czynności.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, w tym danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach w celu udziału w aktualnym procesie rekrutacji, którego dotyczy złożona przeze mnie aplikacja – niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLAQUA Sp. z o.o. przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, w tym danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych – niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLAQUA Sp. z o.o. przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia złożenia aplikacji lub do momentu cofnięcia zgody. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.
Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.